Pressupostos Participatius


Pressupostos Participatius

Els pressupostos participatius són l’eina que l’Ajuntament de Borriana posa a disposició de la ciutadania perquè decidisca a què es destina una part de les inversions del municipi. Gràcies als pressupostos participatius s’han realitzat obres com el nou vial de l’avinguda Jaime Chicharro, s’han millorat i adequat parcs i zones verdes, o enguany es crearà el museu faller, entre moltes altres accions.

L’objecte d’esta consulta és recollir l’opinió de la ciutadania sobre els pressupostos participatius i sobre altres qüestions relacionades amb els pressupostos municipals.

  • Pressupostos Participatius
  • Nº de participants:
  • Finalitza: NaN/NaN/NaN
Cargando...