Canvi de qualificació dels terrenys de l’escorxador


Canvi de qualificació dels terrenys de l’escorxador

Consulta sobre el canvi de qualificació de dotació pública dels terrenys de l'escorxador comarcal.

L’Ajuntament de Borriana sotmet a consulta pública el canvi de qualificació de dotació pública dels terrenys de l’escorxador comarcal.

L'objecte d’este procediment és consultar la ciutadania de Borriana sobre una qüestió important per al desenvolupament del municipi com és el funcionament de l'escorxador comarcal.

El Consorci per a la Gestió de l'Escorxador Comarcal, encarregat de la seua gestió, ha plantejat la problemàtica existent actualment en este centre que incideix sobre el servei d'escorxador i afecta les seues instal·lacions i la seua explotació:

  • Es requereix finançament per a atendre la substitució i sanejament de cobertes i dependències de l'edifici, substitució d'equips i maquinària, per finalitzar el seu període de vida útil.
  • S'ha produït una disminució de la demanda, que incideix directament en l'equilibri econòmic de l'explotació que pot generar la finalització anticipada del contracte vigent amb el concessionari.

Per tal de solucionar esta problemàtica i que la localitat continue comptant amb una indústria important que proporciona ocupació a nombrosos veïns i veïnes a més d'estar instal·lada dins el terme municipal, el mateix Consorci creu necessari buscar formes més sostenibles de gestió de l'escorxador, acudint a fórmules privades que permeten:

  • Mantindre en funcionament l'escorxador, garantint els serveis locals que presta.
  • Cobrir els costos de manteniment, els de caràcter financer i, si escau, els d'amortització de l'edifici i instal·lacions, evitant l'abandonament de la indústria, el seu espoli o la pèrdua patrimonial d'este.

Per este motiu es proposa una modificació puntual del Pla General de Borriana per la qual els terrenys de l'escorxador comarcal passen a tindre la qualificació "Reserva Dotacional Privada d'Infraestructura-servei urbà de caràcter supramunicipal (PQI * -GSR.sp)", amb el objectiu de permetre un canvi en el model de gestió de l'escorxador.

Es manté la qualificació de sòl dotacional de xarxa primària destinat a equipaments, en concret a Infraestructura de Servei urbà de caràcter supramunicipal; i l'ús de prestació del servei d'escorxador. Cal destacar que no es modifiquen les condicions urbanístiques ni de construcció dels terrenys ni es produeix un augment d'aprofitament.

  • Canvi de qualificació dels terrenys de l’escorxador
  • Nº de participants:
  • Finalitza: NaN/NaN/NaN
Cargando...