Consultes a la ciutadania


L'evolució en la presa de decisions

Quina Borriana vols?


L’Ajuntament de Borriana convoca la ciutadania a participar en diferents consultes que afecten la ciutat.

- En este portal pots expressar la teua opinió i proposar els teus suggeriments sobre les qüestions que es plantegen.

- Ací mateix, quan acabe el període per a contestar, podràs conéixer el resultat de les consultes.

L’Ajuntament t’escolta!

Enquestes Actives

Participa en els processos oberts i ajuda'ns a millorar Borriana

Preguntes Freqüents

1. consulta.burriana.es

En aquesta web trobaràs les consultes a la ciutadania que ha elaborat l'Ajuntament de Borriana per a facilitar a la ciutadania la participació en la política municipal.

Les consultes s'estructuren en tres grans blocs:

  • Pressupostos participatius, on es duen a terme consultes sobre el pressupost municipal per a millorar la seua gestió.
  • Ordenances municipals, en concret, consultes sobre l'ordenança municipal sobre tinença d'animals, i sobre la venda no sendentària -comprats- a Borriana.
  • Model de ciutat: en aquest apartat es fan consultes sobre altres aspectes relacionats amb Borriana: mobilitat, esports, cultura, parcs, etc.
  • La web de consultes a la ciutadania és fruit de la voluntat política de l'Ajuntament de Borriana d'augmentar en qualitat democràtica la presa de decisions, i açò implica escoltar la veu de la ciutadania.

2. Qui pot participar en les consultes?

Qualsevol persona que:

  • Estiga empadronada a Borriana
  • Tinga més de 16 anys

El sistema comprovarà que compleixes aquests dos requisits per a donar les teues respostes com a vàlides.

3. Com pots participar en les consultes?

En aquesta mateixa web consulta.burriana.es.
Quan emplenes les teues dades tens 30 minuts per a completar totes les consultes.

Mitjançant paperetes, que pots trobar en els llocs habilitats:

Ajuntament, CMC La Mercé, Tinença d'Alcaldia del Port, Piscina, Pavelló de la Bosca, Instal·lacions del Camí Llombai, Policia, CSI 1 i CSI 2, consultori del Port, mercat, Centre Rafel Martí de Viciana, Teatre Payà, IES Llombai, IES Jaume I, CEAM, Residència de la tercera edat.

Per motius d'espai, en les paperetes solament es troben una part de les consultes, en consulta.burriana.es trobaràs íntegrament totes les consultes.

4. Quan finalitzen les consultes?

El període per a participar en les consultes comença el dia 16 d'octubre i finalitza el 13 de novembre de 2017.

5. Propostes, suggeriments ...

Pots enviar els teus suggeriments a consulta.burriana.es.

Dades de participació

Dades de participació dels processos finalitzats

Nombre de processos finalitzats

3

Nombre de participants

494

Nombre de respostes presentades

9.121